24. 3. 2008

A34 Comet, 2. část - korba

Stavbu interieru jsem začal korbou (jak jinak). Prostor je rozdělený přepážkami na tři části. Na fotografii je přední přepážka i s muniční schránkou z bojového prostoru (stojící) a motorová přepážka (ležící). Vzhledem ke konfiguraci tanku je velmi těžké sehnat fotografii motorové přepážky (na dostupných fotografiích muzejních strojů to prostě není vidět), takže jsem se nechal inspirovat přepážkou z tanku Cromwell (motorová část obou tanků byla téměř shodná).
Z fotografií je vidět použitý materiál: plastikové destičky, měděné drátky různých průměrů, hliníková folie a papír.Postupně jsem také získával díky spřáteleným modelářům další zajímavé informace o interieru (podlaha bojového prostoru pod věží), takže jsem nekteré části (např. muniční schránky) několikrát předělával. Také jsem už musel začít řešit interier věže, zejména podlahu (aby se vešla, prostor je dost stísněný).
Dva pohledy na interier skoro hotový, před barvením. Tu je už vidět, jak mě opouštělo nadšení a některé části, které stejně nebudou vidět, jsem docela odflákl.Po dlouhé době a různém předělávání, přeměřování a opětném osazování na sucho jsem mohl interier konečně nastříkat, opatinovat a vlepit do korby. Korbu už mám celou slepenou a můžu pokračovat interierem věže.Při lepení horního dílu korby se projevil ještě jeden nedostatek stavebnice - díl byl mírně prohnutý vzhůru jak v podélné, tak i v příčné ose. Lepil jsem ho postupně od předu řídkým lepidlem Tamiya a vždy stahoval papírovou lepicí páskou. Možná to byl nedostatek jen mého kusu stavebnice, ale vzhledem ke konstrukčnímu řešení dílu si myslím, že podobný problém se může vyskytovat častěji.

2. 3. 2008

A34 Comet

Model britského tanku Comet by dlouho očekáván mnoha modeláři na celém světě a zároveň přehlížen výrobci. Dostupná byla pouze celoresinová stavebnice Accurate Armour. Po objevení se výrobku firmy Bronco a celkem kladné odezvě na kvalitu modelu jsem neváhal a stavebnici zakoupil.Jak už bývá zvykem u modelářů postižených AMS, začal jsem shánět podklady a fotografie. Na tento typ se toho však moc sehnat nedá. Postupně se také začaly objevovat postavené modely, různé náměty na vylepšení a také různé doplňky. Postupem času jsem si dokoupil ještě kovovou hlaveň, zaplachtovanou masku kanonu z resinu a článkové pásy - vše od firmy Bronco.Stavbu jsem začal v souladu s návodem korbou. Protože doplňkové pásy jsou podle výrobce funkční, rozhodl jsem se prostřední ramena kol nezalepit, ale po odříznutí aretačního kolíku je nechat pohyblivá a mít tak možnost přizpůsobit model plánované podložce.Při bližším zkoumání resinového dílu se ukázalo, že nemá správný tvar ve spodní části (v porovnání s původním plastikovým dílem) a tak navrhovaný způsob náhrady odříznutím celé přední části věže mi nevyhovoval. Nakonec jsem odřezal z původního dílu spodní okraj a přilepil ho k věži. Vysledek je vidět na obrázcích (zatím bez použití lepidla).Chybějící část jsem domodeloval pomocí Miliputu. Protože plánuji na modelu dodělat interier, zvětšil jsem průměr otvoru ve věži a horní části korby.I tak je otvor ješte malý, ale konstrukce stavebnice mi už nedovolila ho vyříznout větší.